Důležité informace z regionuNovinky z komory

Olomoucký BEA InfoHUB je určen pro mladé v regionu

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc (OHK) představila v areálu BEA campusu InfoHUB – moderní prostor pro studenty a veřejnost k práci s informacemi. Na ploše 228 m2 se nachází zázemí pro coworking (tj. sdílené prostory pro týmovou či samostatnou práci), poradenství, připojení do českých i mezinárodních elektronických informačních databází, kopírovací služby a tradiční knihovna se zahraničními i domácími ekonomickými knihami a časopisy. Olomoucký InfoHUB je jedinečný svým propojením s akademickými odborníky MVŠO, IT specialisty firmy Tesco SW a dalšími experty z BEA campusu, který na jednom místě cíleně sdružuje svět byznysu (Business) s akademickou sférou (Education) pro akceleraci podnikání (Acceleration) v Olomouckém kraji. Nově otevřený prostor je určen k aktivnímu rozvoji kariéry studentů MVŠO a dalších vysokoškoláků z regionu včetně talentované mládeže ze středních a základních škol.

Podpora podnikatelských aktivit a spolupráce s podniky

„BEA InfoHUB je přirozeně zaměřen na mladou generaci, která nejen rychle vyspívá, ale navíc se rychle vzdaluje od tradičních podnikatelských aktivit. Mladí potřebují vize a podporu, proto jsme vytvořili tento prostor, který by jim měl umožnit obstát v tržní ekonomice. Nejde jen o fyzické zázemí a technologie, ale především o možnost kontaktu s odborníky z akademické sféry a praxe,“ uvádí ředitel MVŠO Josef Tesařík. Podle ředitele OHK Olomouc Radima Kašpara potřebuje region profesně zaměřené vzdělávání pro pracovníky ve firmách, čemuž vychází vstříc MVŠO. „Komora chce pomoci, aby InfoHUB spolupracoval s malými a středními podniky. Chceme, aby talentovaná mládež našla svou příležitost v regionálních firmách, aby zde lidé zůstávali ku prospěchu celého kraje,“ říká Kašpar.

„InfoHUB nevznikl jen tak, inspirovali nás naši studenti, z nichž mnozí již podnikají. Dostupnost časopisů jako Harward Business Review berou jako samozřejmost, ale potřebují hlavně zázemí s dobrou konektivitou a mít možnost konzultovat své nápady,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy MVŠO Michal Menšík. To, že je InfoHUB důležitým mezníkem ve vývoji MVŠO, si myslí i profesor Vladimír Smejkal, který jako rektor zodpovídá za její akademickou kvalitu. „Během uplynulých měsíců jsme jako profesně orientovaná škola zažádali o nové akreditace. Jde o magisterské studium studijního programu ekonomika a management a bakalářský studijní program systémového inženýrství a informatiky. O absolventy těchto oborů mají podniky tradičně velký zájem,“ říká profesor Smejkal.

Knihovní fond a otevírací doba

InfoHUB v rámci BEA campusu sousedí s kancelářemi Okresní hospodářské komory Olomouc na společné adrese Kosmonautů 1. Knihovní fond má více než 4000 svazků, včetně cizojazyčných. Na podzim roku 2016 obdržel InfoHUB darem 2608 odborných knih v anglickém jazyce od Ing. Petra Neorala, o dalších darech se jedná. Zaváděcí otevírací doba pro veřejnost je v pracovní dny od 7:30 do 17:00 hodin. Zájemci o bližší informace mohou psát na adresu infohub@beacentrum.cz.

Menu