Budovy21 s.r.o.

založeno
2021
sídlo
země
Czech Republic

IČO 10706453
DIČ CZ10706453

Petr Holub a Budovy21 zaměřují své poradenství na nalezení a prosazení příhodného politického, legislativního a ekonomického rámce pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky zejména v oblasti energetiky a stavebnictví. Naší doménou je podpora kvalitních renovací budov, rozvoje místních obnovitelných zdrojů a dekarbonizace českého teplárenství. Propojujeme státní správu, byznys, nevládní sektor a evropské partnery. Soukromému sektoru pomáháme nalézt cestu ze spleti kliček v zákonech, vyhlášek nebo nastavení podpůrných programů. Když najdeme problém, snažíme se jej vyřešit. Nejsme dotační agentura, nepřipravujeme konkrétní žádosti. Pomáháme identifikovat systémové bariéry a ty následně odstraňujeme. Nabízíme pomocnou ruku také státnímu a veřejnému sektoru. Pomůžeme nastavit zákony, vyhlášky a pravidla finančních programů tak, aby jejich prvotní, často dobrý, záměr se také úspěšně promítnul v reálné praxi na trhu. Vzájemně překládáme potřebu všech aktérů a hledáme proveditelné řešení. Stručně řečeno promazáváme kolečka, které musí do sebe zapadnout a soukolí se točit bez odporu. Evropským partnerům nabízíme strategické poradenství, a to jak v oblasti informací, kam český trh a zejména politické, legislativní a ekonomické prostředí směřuje, tak v oblasti hledání partnerů a prosazování řešení.
Budovy21 s.r.o.
sídlo společnosti

Budovy21 s.r.o.
Žerotínovo nám. 215/8
Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři