« Zpět na výpis členů

prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD.

určování otcovství a příbuznosti, Bayesovská interpretace
Jsem od roku 1999 soudním znalcem obor zdravotnictví, odvětví genetika, molekulární genetika a DNA diagnostika (detekce genetické variability, určování otcovství a příbuznosti).
Každoročně se úspěšně účastním externího testování kvality, organizovaného International Society for Forensic Genetics, v rámci Československé společnosti pro forenzní genetiku externí testování spolupořádám.
Mimo požadavky soudů a státních zastupitelství podnikatelsky poskytuji vyšetření otcovství a příbuznosti, popřípadě bayesovské výpočty jako službu osobního charakteru.
Menu