« Zpět na výpis členů

Milada Šnajdrová

Nabízím pro neziskové organizace poradenství ve změnách vyplývajících z občanského zákoníku i dalších zákonů a nařízení. Pomohu při zápisu změn spolku do veřejného rejstříku. Stejně tak poskytuji poradenství při zakládání nových NNO všech právních forem nebo při likvidaci.

Působím jako nezávislý expert na neziskový sektor v České republice a poradkyně pro nestátní neziskové organizace

Poskytuji poradenství všem subjektům při spolupráci s neziskovými organizacemi, provádím průzkumy neziskového sektoru, vypracovávám analýzy a odborné zprávy. Připomínkuji relevantní návrhy zákonů a jsem členkou expertních skupin.

Nabízím poradenství jednotlivým NNO ve všech provozních záležitostech, ať již v řízení organizace a lidských zdrojů, projektovém řízení nebo fundraisingu. Pomáhám se zavedením změn, které na neziskové organizace kladou nové zákony a nařízení. Neposkytuji právní služby.

Nabízím své služby jako lektorka vzdělávání dospělých, specializuji se na měkké dovednosti zážitkovou formou.

Přednáším i témata řízení lidských zdrojů, soft skills  pro podnikatelský a neziskový sektor i témata řízení nestátní neziskové organizace.

Menu