« Zpět na výpis členů

Petr Ožana - OPSA

Společnost se zabývá strategickým poradenstvím, především ve firmách zpracovatelského, potravinářského odvětví. Zajišťujeme obchodní poradenství, a to jak v oblasti tuzemského obchodu, tak exportu. Zapojujeme náš tým do projektového řízení ve firmách, pomáháme definovat základní parametry a klíčové body takových projektů.
• Identifikace mise, vize a cílů firmy, jejich případná redefinice na základě podrobných analýz
• Potenciál trhu a jak trh „číst“
• Vnější analýza firmy a proč je tak důležité jí mít
• Analýza oborového prostředí firmy
• Obchod a marketing firmy
Funkční analýza obchodu a marketingu
Metody zapojení obchodu a marketingu do fungujícího firemního systému a jejich procesů
Obchod + marketing a systémová zpětná vazba v interním prostředí firmy
Projektové řízení – klíčové parametry, konzultace – příprava – realizace - kontrola
Tvorba obchodního týmu
Management obchodního týmu - analýza kompetencí řídících pracovníků
Kompetence a koučing - jejich klíčová role pro fungování obchodního týmu
Motivační systém šitý obchodnímu týmu na míru• Další oblasti poradenství (ve vazbě na obchodní činnost dané společnosti):
- Řízení změn ve firmách
- Krizové řízeníFORMY SPOLUPRÁCE
- Konzultace s jednotlivým zaměřením na danou problematiku firem (obchod, marketing)
- Workshopy uvnitř firem s akcentem na sjednocení názorů na úrovních středního a top managementu firem, nalezení průsečíků problematických oblastí fungování firmy a nastavení procesů eliminujících kritické body
- Interim management jako velmi efektivní integrovaný proces dočasného zapojení poradce do struktury firmy k naplnění úkolů, které souvisí s problémovými oblastmi, a kterým se interim manažer prioritně věnuje.
- Komplexní poradenské projekty zaměřené na celkovou analýzu firem s přípravou strategií a jejich implementace s následnou kontrolou fungování jednotlivých procesů
Menu