« Zpět na výpis členů

Vlastní síly, z. ú.

Jsme soukromá nezisková organizace, naším předmětem podnikání je provozování personální agentury a zprostředkovatelská a obchodní činnost. Specializujeme se na rozličná průmyslová odvětví s vysokou poptávkou po pracovní síle na Moravě.

Na základě povolení Generálního úřadu práce České republiky provádíme nábor fyzických osob občanů ČR a EU za účelem jejich vyhledání vhodného zaměstnání a zprostředkování takového zaměstnání. Jako rostoucí organizace působíme na jedné straně v oblasti získávání lidských zdrojů pro podnikatele a právnické osoby, jež potřebují zaměstnance. Na straně druhé působíme jako zprostředkovatel zaměstnávání osob v ČR, a to nikoliv jen dělnických profesí.

Zprostředkováváme tedy oboustranné a komplexní služby mezi našimi zákazníky v pozici uživatelů a fyzickými v pozici zaměstnanců. Dále vyvíjíme komplexní činnost v rámci zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

 

Menu