Novinky

EAST PARK Olomouc - zelená hospodářskému rozvoji v kraji

Martina Opletalová
EAST PARK Olomouc - zelená hospodářskému rozvoji v kraji
15.
ÚNO

Vážení členové, partneři a přátelé Okresní hospodářské komory Olomouc,

hlavním posláním naší organizace je podpora podnikání a hospodářského rozvoje, jejichž nezbytnou podmínku je i dostatek kvalitních prostor pro podnikání na odpovídající úrovni.

Olomouc jako krajská metropole je přirozeným motorem hospodářského rozvoje celého regionu, v minulosti se však dlouhodobě potýkala s nedostatkem ploch  pro průmyslové, technologické a logistické parky z důvodů ochrany cenného zemědělského půdního fondu, nemožnosti realizace podobných projektů v územích ohrožených povodněmi či obtížnosti revitalizace brownfieldů s ekologickými zátěžemi. Řada potenciálních záměrů a strategických investic tak nemohla být realizována právě u nás a musela hledat vhodné umístění v jiných regionech.

Významným partnerem OHK Olomouc je společnost REDSTONE REAL ESTATE, která každoročně přispívá k vysoké společenské i kulturní úrovni našeho Business plesu a podporuje i bohatou činnost našeho Gentlemen's clubu. S potěšením bych Vás chtěl informovat o  projektu skupiny REDSTONE, který v současné době roste na východním okraji města Olomouce a který může významně přispět k akceleraci hospodářského rozvoje města i kraje.  Jedná se o moderní logistický a průmyslový park z názvem EAST PARK Olomouc. Domnívám se, že informace o moderních průmyslových prostorech může být pro řadu našich členů užitečná zvláště v současné situaci, kdy míra neobsazenosti takových prostor v České republice klesá na historické minimum a moderní průmyslové prostory na dálničních koridorech se stávají nedostatkovým artiklem.  

EAST PARK Olomouc nabídne flexibilní pronajímatelnou plochu v rozmezí 800 až 10 000 m2. Světlá výška hal 10 m umožní fungování i některých plně automatizovaných a robotizovaných provozů. Park bude disponovat dostatkem manipulačních i odstavných ploch a parkovacích míst pro pracovníky. Nájemcům nabídne kromě výrobních a skladovacích kapacit také menší podíl kancelářských a obchodních prostor s možností využití např. jako showroomy. Ke každé jednotce nebo hale projekt umožňuje realizovat kancelářskou vestavbu, jejíž velikost bude odpovídat potřebě nájemce. První prostory by měly být předány budoucím uživatelům v prvním čtvrtletí příštího roku.

Velká pozornost je v záměru věnována také ekologické udržitelnosti. Do projektu byla implementována i moderní energeticky úsporná řešení, jako například osvětlení LED a nebo hospodaření s vodou pomocí retenční nádrže. Důležitou součástí výstavby první etapy je vybudování zemního valu, který je 1 kilometr dlouhý a 6 m vysoký. Val bude osázen vzrostlou zelní a areál tak bude zvukově i opticky oddělen od nedaleké obce Bystrovany.

Více se o parku dozvíte v materiálu v příloze ZDE či na internetové adrese www.eastparkolomouc.cz.

Věřím, že informace o projektu EAST PARK Olomouc Vám přinesou zajímavé a užitečné podněty při rozhodování o rozvojových plánech a expanzi Vašich podnikatelských aktivit. V případě zájmu o hlubší podrobnosti neváhejte kontaktovat pana Petera Kolenčíka.

Kontakt: Peter Kolenčík, peter.kolencik@lokatio.cz, +420 775 332 000.

Děkuji za pozornost věnovanou tomuto sdělení.

PhDr. Radim Kašpar, MBA

Ředitel OHK Olomouc

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři