Důležité informace z regionuNovinky z komory

OHK Olomouc iniciovala historicky první setkání regionálních platforem

Olomouc, 28. června 2017 – Podnikatelé a firmy jsou přehlceni aktivitami a nestačí se orientovat v záplavě e-mailů a pozvánek na akce. Současně existuje velké množství organizací, mezi jejichž cílovou skupinu patří právě sféra byznysu. Tyto organizace však své aktivity mnohdy nekoordinují navzájem, což s sebou může přinášet nejeden negativní efekt. Zejména z tohoto důvodu vznikla iniciativa pravidelných setkání regionálních platforem – institucí a organizací, které více či méně cílí na podnikatelské prostředí.

V prostorách olomouckého InfoHubu (psali jsme o něm zde) se uskutečnilo první koordinační setkání „regionálních platforem“. Toho se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších institucí a organizací[1], které organizují nejrůznější tematicky zaměřené aktivity, zejména pak pro podnikatele a firmy.

Hlavní myšlenka platformy

„Hlavní myšlenka byla jednoduchá. V první řadě považuji za vhodné, abychom se čas od času potkali a pobavili se o našich aktivitách a plánech. Jednotlivě se sice potkáváme, ale mnohdy řešíme nejrůznější témata a není prostor se pobavit o naši činnosti. Když to hodně zjednoduším, je např. kontraproduktivní, aby jedna instituce zorganizovala tematicky zaměřený seminář a druhá instituce měla to samé v plánu o čtrnáct dní později. Podnikatelé a firmy jsou zaneprázdnění a není v jejich kapacitách navštěvovat pořád jen nějaké akce, byť přínosné a inspirativní. Proto by mohlo být prospěšné u některých aktivit spojit své síly,“ přiblížil hlavní záměr iniciátor setkání Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc.

Na setkání se diskutovala také myšlenka sdíleného či jednotného kalendáře akcí. Každá instituce organizuje řadu zajímavých aktivit, workshopů, seminář atp. Některé z nich se však mnohdy nemusí dostat do širokého povědomí těch, pro které jsou určeny. Není totiž reálné, aby management firem pravidelně sledoval zvlášť weby deseti organizací, nebo evidoval všechny příchozí e-maily. Stojí tedy za úvahu tohle uživatelsky zjednodušit a zefektivnit.

První setkání hostilo všechny vybrané a nejvýznamnější aktéry a dalo si také úkoly pro další jednání. Je tedy rozhodně v plánu v iniciativě pokračovat.

Kontakt: PhDr. Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc, kaspar@hkol.cz, 727 923 131


[1] Agentura pro podnikání a inovace (API), BEACPP (centrum práce a podnikání pro Olomoucký kraj), Business for Breakfast pro Olomoucký kraj, CzechInvest (regionální kancelář), Krajská hospodářská komora OK + PZOK (Pakt zaměstnanosti OK), Krajský úřad Olomouckého kraje (oddělení regionálního rozvoje), Magistrát města Olomouce (oddělení hospodářského rozvoje), OK4Inovace, Okresní hospodářská komora Olomouc, Olomoucký klastr inovací, Svaz průmyslu a dopravy (Olomoucký kraj), Vědeckotechnický park Univerzity Palackého.

Menu