Důležité informace z regionu

Jedinečná příležitost – strategické projekty ITI

Mapování absorpční kapacity, získejte v dalším období podporu pro Vaše projekty

Aktuálně probíhá mapování absorpční kapacity mezi podnikatelskými subjekty v rámci zpracování nové Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Mapování absorpční kapacity je jedním z nástrojů, který zajišťuje předběžné informace o poptávce a zájmu potenciálních žadatelů o spolufinancování svých projektů z evropských financí. Cílem je získání informací o typu a stavu připravovaných projektů pro zacílení jednotlivých výzev. Tedy právě získání informací od Vás má zásadní vliv na podobu dotačních příležitostí v dalším období.

Tímto vás žádáme o informaci, zda v blízké budoucnosti máte významnější podnikatelské záměry, investice, plány pořídit nové technologie, inovace a mnoho dalších oblastí. Pro inspiraci se můžete podívat na matici typových a podporovatelných aktivit v období do roku 2027, současně také můžete najít inspiraci v tabulce vybraných strategických projektů napříč jednotlivými aglomeracemi ČR (uvedeny projekty všech možných potenciálních příjemců).

Žádáme Vás tedy tímto, abyste nám sdělili do pátku 13.9. alespoň elementární informaci, co na následující období chystáte, respektive co by šlo případně spolufinancovat z evropských projektů (prostředků alokovaných pro ITI).

 Jen připomínáme, že projekty, které jsou určeny jako strategické, mají obrovskou výhodu a de facto poté nesoutěží v tak tvrdé konkurenci o přidělení finančních zdrojů.

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

Olomoucká aglomerace (OA) představuje území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, které tvoří města Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis a dále 230 obcí s počtem byvatel 247,3. Celkem Olomouckou aglomeraci tvoří území s 437,5 tis. obyvateli.

Menu