Odborné vzdělávání

Manažerské výzvy s prof. Milanem Zeleným

Dne 15. 6. 2019 od 9:00 se hodin bude v Olomouci konat velice zajímavý seminář s nejcitovanějším českým ekonomem prof. Ing. Milanem ZELENÝM, M.S., Ph.D. – a to v Centru vzdělávání. Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy se nám podařilo získat mezinárodně tak renomovaného odborníka na ekonomii a specialistu na aktuální ekonomické dění současných změn.

Téma semináře s profesorem Milanem Zeleným pod souhrnným názvem „Manažerské výzvy moderní doby“ zahrnují tři témata:

  • Principy a odkaz Bati v dnešní (digitální) době

Ve smyslu zkušeností Baťových měst, koordinujeme tvorbu komplexních, integrovaných produkčních celků, často jen částečně dokončených, pro export do ekonomicky ohrožených oblastí: tj. umístění výroby co nejblíže ke konečnému spotřebiteli, obnovení autonomní lokální komunity – a tak omezení vynucené migrace, vnější i vnitřní – při použití nejnovějších digitálních, modulárních a robotických technologií. Zároveň tvoříme elektro-solární komplex, distribuované autonomní energetiky

  • ZET Organizace – sebe-obnovující podnik

Představuje podnikovou organizaci pro 21. století, založenou na třech autonomních, paralelních a posuvných modulech PPF (past, present, future), umožňující současné pokrytí příležitostí minulých, současných a budoucích. Při akceleraci hospodářské, technologické a politické změny, PPF umožňuje dlouhodobé podnikové přežití ve smyslu dlouhodobé sebeudržitelnosti.

  • Strategie prvního kroku

Nový pohled na tvorbu a práci se strategií v současné době plné změn. Právě toto téma očekáváme, že účastníky Manažerského studia MBA v Olomouci nejvíce zaujme.

Mimořádná nabídka

Přihlásit se na tento seminář s panem profesorem Zeleným můžete na webových stránkách CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – přihláška. Cena je stanovena na 3 990,-Kč + 21%DPH (4 827,-Kč vč. DPH). Místa jsou samozřejmě limitována, takže se přihlaste včas.

Menu