Blog

Důležité informace z regionuOdborné vzdělávání

Nově profesní studium MBA v Olomouci – pro členy HK se 40% slevou

Dne 31.10.2016 náš člen – Počítačová služba s.r.o. – slavnostně podepsal partnerskou smlouvu o realizaci studia MBA v jeho VZDĚLÁVACÍM CENTRU v Olomouci, kde mimo studium MBA v budoucnu bude moci nabídnout i další navazující stupněDBA, MPA, LL.M., MSC. a další.

Podařilo se tak rozšířit aktuální nabídku pro podnikatelské subjekty o možnost profesního studia MBA. První ročník bude zahájen v Olomouci již 3. 12. 2016 a bude navazovat na již probíhající souběžný ročník ve Zlínském kraji, kde studium zahájilo více jak 40 studentů/manažerů.

Koncepce tohoto studia je prioritně zaměřena na aktuální potřeby manažerů. Podstatnou složkou je i vzájemná komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také přímo mezi studenty na organizovaných dvoudenních výjezdních studijních pobytech. Mimo tyto networkingové akce probíhá výuka jednou měsíčně, převážně vždy v sobotu v budově Vzdělávacího centra Počítačové služby s.r.o. na Stupkově ulici v Olomouci. Celková délka výuky je rozdělena do 3 semestrů – každý trvá 6 měsíců. Tedy celé studium trvá 18 měsíců.

V ceně studia jsou navíc nabízeny některé nepovinné profesní zkoušky dle vlastního výběru studenta/manažera. Převážně se jedná o manažerské či odborné zkoušky, které budou realizovány vždy na konci každého semestru. Toto je velice zajímavá přidaná hodnota, díky které mohou studenti získat další doklad profesní způsobilosti dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kterou zastřešuje a podporuje Hospodářská komora ČR.

Na výuce se budou podílet odborníci s dlouholetými akademickými zkušenostmi jako vyučující na vysokých školách i odborníci z praxe, kteří již ve své odbornosti dosáhli na národní i mezinárodní úrovni významných úspěchů.

Pro členy okresních hospodářských komor v Olomouckém kraji v tomto úvodním ročníku jsme připravili výraznou 40% slevu. Jedná se o zaváděcí cenu ve výši 54.000,- Kč bez DPH, kterou je také možno hradit jednorázově nebo ve splátkách (3 x semestr á 18.000,-Kč bez DPH nebo 18 x měsíc á 3.000,-Kč bez DPH). Máte-li o studium zájem, ozvěte sena email MBA@poc-sluzba.cz . Další bližší informace najdete také na https://centrum-vzdelavani.cz

Menu