Dne 6. května 1851 na základě císařského dekretu zahájila svou činnost Obchodní a živnostenská komora v Olomouci jako jedna z 29 komor na území bývalého Rakouska – Uherska.Historie OHK Olomouc

Komora od počátku plnila funkci organizace sdružující podnikatele regionu za účelem hájení jejich zájmů a aktivit. Hlavním úkolem komory bylo zajistit podnikatelské obci informační a poradenské služby v oblasti práva, domácího i zahraničního obchodu, v otázkách zaměstnanosti a především odborného vzdělávání. Tuto činnost vykonávala nepřetržitě až do roku 1948, kdy vládnoucí strana nastoupila cestu státem řízeného hospodářství, a existence hospodářských komor tak ztratila význam. Vlastní sídlo Komory vybudované v roce 1905 na Kollárově náměstí, bylo bez náhrady koncem roku 1948 převedeno na stát.

Novodobá historie

Po sametové revoluci v roce 1989, v souvislosti s orientací státu na tržní ekonomiku a vznikající potřebou podpory a koordinace podnikání, byla činnost Hospodářské komory v Olomouci obnovena. Ve vazbě na nové regionální uspořádání ČR na sklonku devadesátých let se Okresní hospodářská komora Olomouc v čele s Ing. Stanislavem Zapletalem, přičinila o vznik samostatného Olomouckého kraje. V dnešní době je OHK Olomouc jedna z nejsilnějších regionálních komor v České republice.

Menu