Právní jednání OHK Olomouc („Komora“) podléhá následujícím omezením

  1. Reklamní sdělení Komory slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  2. Komora si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci Komory.
  3. Pokud Komora nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, Komora právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě Komoru nezavazuje.
  4. Komora vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
Menu