Důležité informace z regionu

OHK Olomouc a MVŠO uspořádají dvě tematické debaty s lídry politických stran

Olomouc, 28. srpna 2018 – OHK Olomouc navazuje na své aktivity týkající se rozvoje města Olomouce a u této příležitosti připravuje společně s MVŠO dvě tematicky zaměřené debaty. Ty se uskuteční ve dnech 17. a 24. září 2018. Bude se jednat o debaty věcné, vyvážené a související striktně s rozvojem města a ‘samosprávnými tématy’ – tedy těmi, které místní politická reprezentace opravdu umí zásadně ovlivňovat.

Okresní hospodářská komora Olomouc již od roku 1851 systematicky vyvíjí aktivity nejen na podporu podnikatelů, ale také směrující k rozvoji našeho města a regionu. Spoluorganizátorem akce je Moravská vysoká škola Olomouc. Ta jako jediná v regionu Olomoucka od roku 2005 poskytuje vysokoškolské vzdělání v ekonomických a manažerských oborech. V loňském roce zrealizovaly oba zmíněné subjekty velkou konferenci zaměřenou přímo na strategický rozvoj města. Konference se skládala ze tří tematických panelů, přičemž obsahově zde byl patrný přesah i na témata v gesci spíše Olomouckého kraje[1]. Již na této konferenci padla informace, že komora má ambici založit každoroční tradici a vždy v září zrealizovat obdobně zaměřenou konferenci. Letos se však v daném období budou blížit komunální volby, proto je pro tento rok zvolena forma debaty s lídry.

OHK Olomouc se aktivně podílela také na tvorbě některých koncepčních a rozvojových dokumentů, ředitel OHK je například místopředsedou Komise pro strategického řízení, která měla na starost komplexní proces tvorby strategického plánu rozvoje města Olomouce pro období do roku 2023. V uplynulých letech vzniklo ale i další množství koncepčních a strategických materiálů, do jejichž procesu tvorby bylo začleněno nemalé množství odborníků. Okresní hospodářskou komoru Olomouc tedy zajímá, jak se na vybraná témata dívají lídři relevantních politických stran, jaké jsou jejich vize a plány na následující období.

Online přenos pro veřejnost

S ohledem na pravděpodobně větší množství relevantních subjektů budou debaty ještě rozděleny na dvě části, tedy např. při relevantním výběru deseti subjektů bude pro realizovatelnost debata rozdělena na dvě poloviny o pěti lídrech – půjde tedy o de facto čtyři debaty. Tyto debaty budou díky partnerovi akce společnosti BEA centrum Olomouc s.r.o.  přenášeny v online prostředí široké veřejnosti.

Veškeré bližší informace o místě, přesném času a také skladbě debat budou zavčas zveřejněny na webu www.hkol.cz a www.mvso.cz a zástupci médií budou mít na debatě na základě akreditace vyčleněné místo.

[1] BLOK I: Olomoucké podnikatelské prostředí – možnosti, výzvy a cesta k realizaci; BLOK II: Výchova k podnikavosti a (poly)technických dovedností; BLOK III: Spolupráce se zahraničím.

Menu