Novinky z komory

OHK Olomouc zastupuje zájmy členů a má široké pole působnosti

Olomouc, 24. července 2017 – Okresní hospodářská komora Olomouc v regionu organizuje mnoho informačních a vzdělávacích seminářů a dalších zajímavých akcí. Kromě toho ale také zastupuje zájmy členů – podnikatelské veřejnosti v několika poradních orgánech na úrovni města Olomouce i Olomouckého kraje.

Okresní hospodářská komora Olomouc je místem, kde se shromažďují informace. Ty jsou pak cíleně distribuovány buď ze strany veřejné správy směrem k podnikatelům, nebo opačně. Aby vše fungovalo, jak má, je OHK Olomouc začleněna také do oficiálních struktur města Olomouce i Olomouckého kraje.

Mezi nejvýznamnější orgány s účastí komory patří zcela jistě Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje, Komise hospodářského rozvoje města Olomouce a v tuto chvíli aktuálně také Komise pro strategické řízení města Olomouce.

„Komora je relevantní instituce, která je z povahy své činnosti úzce spjata i s výkonem samosprávy, které poskytuje poradní a odborný hlas. Za první pololetí tohoto roku se toho odehrálo poměrně hodně. V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje města připravujeme společně se zástupci rady města, opozice a dalších aktérů vizi města. Diskutujeme, kam bychom měli směřovat, jaká by měla být podoba města v budoucnosti. Na úrovni kraje je zásadní například Krajský akční plán vzdělávání. Zajímavé téma, které se nyní projednává, je také zavádění energetického managementu na majetku Olomouckého kraje. Díky tomu se ušetří nemalé množství veřejných financí,“ přiblížil některé z témat Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

Zájmy členů hájíme např. zde:

Menu