Důležité informace z regionu

OHK Olomouc podporuje třistamilionovou investici společnosti Wanzl, jednání probíhalo za účasti primátora Žbánka

Začátkem června Rada města Olomouce jasně deklarovala podporu aktivit Okresní hospodářské komory Olomouc. Ta je klíčovým zástupcem podnikatelů a firem v regionu a hlavním partnerem pro samosprávu v této oblasti. V průběhu roku běží množství společných aktivit, jednou z nich je i setkávání s předními zaměstnavateli v regionu za účasti vedení města. Naposledy se uskutečnila společná návštěva v hněvotínské společnosti Wanzl s.r.o. Té se kromě managementu firmy a zástupců komory zúčastnil také primátor Žbánek. Součástí jednání byla i prohlídka výrobního procesu.

Nová galvanovna ulehčí dopravě i životnímu prostředí

Společnost Wanzl je pobočkou německé rodinné firmy, která má na náš region silné osobní vazby. Sám zakladatel Rudolf Wanzl byl totiž rodákem z Jívové. V roce 1991 zde firma vybudovala své obchodní zastoupení a během let i dva výrobní závody s vlastní galvanovnou. Tradičním výrobkem hněvotínského závodu jsou nákupní vozíky. Těžiště výroby se ale s rozvojem e-commerce a přepravy zboží přesunulo do sofistikovaných produktů, jako jsou přepravní kontejnery. Od roku 2013 bylo v Hněvotíně vyrobeno přes 100.000 kontejnerů jenom pro Deutsche Post DHL, a to mimo dalších výrobků pro logistiku a průmysl. Společnost zaměstnává více než 500 zaměstnanců a jeho roční tržby aktuálně přesahují 1,3 miliardy.

Pro další podporu rozvoje závodu je klíčové vybudování nové galvanovny, která by pokryla kapacitu hněvotínské produkce. Stávající zinkovna musí vyrábět polovinu roku v sedmidenním nepřetržitém provozu a bohužel i tak to kapacitně nestačí. Část produktů je firma nucena rozvážet na zinkování do jiných moravských zinkoven a následně je vozit zpět na konečnou montáž a vyskladnění zákazníkům.

„Nová zinkovna je řešením pro nás, naše zaměstnance, životní prostředí a také pro přilehlé velmi přetížené komunikace, které trpí zvýšenou kamionovou přepravou,“ dodává Roman Adami. Wanzl plánuje investovat až 300 mil. korun do stavby podpovrchové bezpečné zinkovny a do nejlepší technologie zinkování, která dnes na trhu existuje. Zároveň by zde vznikly desítky nových pracovních míst, a to hlavně pro kvalifikovanou a zodpovědnou pracovní sílu z řad vysokoškoláků a středoškoláků. Odborný personál je zárukou bezpečného provozu při dodržení všech zákonných i hygienických požadavků.

Podpora firem s vyšší přidanou hodnotou

„Město podporuje firmy s vyšší přidanou hodnotou, vlastním vývojem a inovacemi. Zásadní je pro nás i potenciál zaměstnávaní lidí s vyšší kvalifikací,“ uvedl primátor Mirek Žbánek, který se na místě seznámil s investičními plány firmy Wanzl. „Neznám ještě závěry EIA a přímý vliv plánované investice na životní prostředí, ale z aktuálně sdělených informací se plány zdají být pro rozvoj našeho regionu velmi zajímavé,“ sdělil po návštěvě firmy primátor města Miroslav Žbánek.

Cílem firmy Wanzl je vyvíjet, konstruovat a vyrábět výrobky s vysokou funkcionalitou a přidanou hodnotou právě pro oblast e-commerce.  Tento záměr potvrzuje firma rozšiřováním týmu svých konstruktérů a plánovaným vybudováním testovací laboratoře, která bude součástí prototypové dílny.

Menu