Novinky z komory

Okresní hospodářská komora Olomouc představuje nového ředitele

Olomouc, 22. srpna 2016 – Novým ředitelem Okresní hospodářské komory se k datu 1. září stane Radim Kašpar. Ten svou koncepcí činnosti a rozvoje regionální komory přesvědčil představenstvo i výběrovou komisi a ujímá se úřadu.

 „Radim Kašpar předložil kvalitní koncepci, kterou uměl i nejlépe představit a obhájit při osobním pohovoru. Pozitivně vnímám jeho předchozí spolupráci s naší komorou a znalost problematiky. Věřím, že bude schopen navázat na dlouhodobé úsilí předchozího ředitele a současně dokáže zrealizovat své plány a cíle. Mezi ty patří například zvýšení atraktivity komory pro širší spektrum potenciálních členů a zkvalitnění nabídky služeb. Samozřejmostí je důraz na každodenní komunikaci a servis vůči stávajícím členům. S ohledem na předchozí pracovní praxi doktora Kašpara bude jeho angažmá přínosné a já mu přeji, aby byl v čele Okresní hospodářské komory Olomouc úspěšný,“ uvedl ke změně ve vedení Vlastimil Navrátil, předseda představenstva Okresní hospodářské komory.

Radim Kašpar má 31 let. Je absolventem navazujícího magisterského studijního programu na filozofické a právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, následně získal titul PhDr. Již v průběhu studií navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti získal zkušenosti i s přípravou a realizací evropských projektů a koordinací podnikatelského klubu. Má za sebou desítky zorganizovaných seminářů, besed a konferencí, včetně několika vydařených networkingových setkání, které realizoval pod záštitou hospodářské komory.

„Pozici ředitele Okresní hospodářské komory Olomouc vnímám s úctou a respektem. Čeká mne tvrdá práce a velká zodpovědnost. Budu dělat vše pro to, aby se komora dostávala více do zájmu médií a byla schopna svou pestrou nabídkou služeb oslovit také nové členy. Určitě navážu na vše dobré, co dlouhou dobu budoval můj předchůdce. Přirozeně chci v některých oblastech přinést pomyslný nový svěží vánek,“ dodává ke svému uvedení do funkce ředitele Radim Kašpar.

Okresní hospodářská komora Olomouc aktuálně sdružuje více než 150 různorodých členů. Ti reprezentují řady drobných živnostníků, malých, středních i velkých firem, středních škol i dalších podnikatelských subjektů. Komora hájí zájmy podnikatelů a zabývá se primárně podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním odborných seminářů, konferencí, získáváním a poskytováním relevantních informací.

Hospodářská komora má v Olomouci dlouhou tradici a silné postavení. Původ datujeme k roku 1851, kdy na základě Císařského dekretu byla založena Obchodní a živnostenská komora. Jednalo se o jednu z 29 komor na území celého tehdejšího Rakouska – Uherska. Novodobá Hospodářská komora byla zřízena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR.

Kontakt:

PhDr. Radim Kašpar, kaspar@hkol.czwww.hkol.cz

Menu