Konference

Olomoucké dopravní fórum

Využijte možnosti přihlásit se na dopravní fórum jehož hlavním cílem je seznámit účastníky s aktuálními tématy a stavem dopravní infrastruktury ve vazbě na okres Olomouc a definovat také další palčivá témata týkající se (třeba i místní) dopravy, zároveň se také můžete informovat o možnostech využití objektů SŽDC pro veřejné účely i podnikání. Jedním z cílů fóra je také získání zpětné vazby k těmto tématům od podnikatelů a zástupců územních samospráv.

Hlavní témata – dopravní infrastruktura – Olomoucko:

• Stav a budoucnost D35
• Průtahy a obchvaty zastavěných území (východní tangenta atp.)
• Koordinace dopravních investičních akcí
• Využití objektů SŽDC v obcích a městech pro veřejné účely i podnikání
• Rozvoj železniční dopravy (vč. tématu vysokorychlostní tratě)
• další

Řečníci:

• Ing. Drahomír Babnič, ředitel, Správa silnic Olomouckého kraje
• Ing. Miroslav Bocák, ředitel – stavební správa východ, Správa železniční dopravní cesty
• Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy
• Ing. Gabriel Jursa, ředitel – Správa osobních nádraží Olomouc, Správa železniční dopravní cesty
• Mgr. Jaroslav Tomík, ředitel Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
• Ing. Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Moderátor: PhDr. Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc

Přihlašování: do 20. 9. 2017

Menu