Odborné vzdělávání

Projekty fondu dalšího vzdělávání

Poskytněte praxi a získejte posilu do týmu

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, je realizátorem projektů, díky nimž mohou firmy získat posilu do týmu a poskytnout zájemcům praxi v reálném firemním prostředí.

Projekt Cesta pro mladé

Cesta pro mladé propojuje studenty a firmy formou praxe. Cesta pro mladé je určena na jedné straně pro 4 500 studentů posledních ročníků a jednoletých jazykových škol. Na druhé straně pro firmy, které jejím prostřednictvím mohou získat mladou krev do týmu a finanční kompenzaci nákladů spojených s realizací kurzu. Její výše závisí na pozici, na kterou firma vypíše praxi a celkové délce kurzu. Vzdělávací kurz pro studenty se skládá ze tří částí – z praktické části kurzu, která se odehrává ve firemním prostředí, z online kurzu rozvoje měkkých kompetencí a individuálního poradenství s odborníkem na lidské zdroje.

Praktickou část zajišťují tzv. poskytovatelé, což jsou organizace z komerční, veřejné i neziskové sféry. Do projektu se od září 2016 zaregistrovaly už stovky firem a každým okamžikem přibývají další. Ve firmách studenti pod vedením zkušeného mentora rozvíjejí své odborné dovednosti v oboru, který studují. Praktická část kurzu je v rozmezí 80 – 240 hodin. Na tom, zda je absolvují během 1–6 měsíců, se student sám domluví s poskytovatelem. Více informací o našem projektu zjistíte na stránkách www.cestapromlade.cz.Najdete tam i kontakty na naše regionální pracovníky, kteří vám rádi s čímkoliv poradí a s nimiž se také můžete domluvit na konkrétní spolupráci.

Projekt Vzdělávání praxí

Projekt Vzdělávání praxí pomáhá při návratu na trh práce. Osobám nezaměstnaným a rodičům na/po rodičovské dovolené umožňuje získat znalosti o nových pracovních postupech a technologiích. Zapojit se do projektu mohou také osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby starší 50 let. Prostřednictvím vzdělávání praxí si mohou osvojit praktické znalosti, které jsou nezbytné pro výkon práce. Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod a v neposlední řadě i úhradu finančních nákladů.

V průběhu celého projektu jsou k dispozici regionální kanceláře v krajských městech ČR, ve kterých můžete konzultovat možnosti zapojení se do projektu. Podrobné informace k projektu se dočtete na webových stránkách www.vzdelavanipraxi.cz. a aktuality nejen o vzdělávání praxí můžete sledovat na našich sociálních sítích.

Vzdělávání praxí i Cesta pro mladé navazují na předchozí úspěšné projekty realizované Fondem dalšího vzdělávání. Všechny projekty se setkaly s nemalým zájmem ze strany uchazečů i poskytovatelů a více než 90 % zúčastněných hodnotilo absolvovanou stáž jako velmi přínosnou. Jsme rádi, že se řada poskytovatelů zapojuje do projektů opakovaně, což svědčí o přínosu a dává smysl celé práci.

Kontakt

Mgr. Jitka Šebíková – Regionální kancelář Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 00 Olomouc

telefon: +420 778 439 641

e-mail: jitka.sebikova@fdv.cz

Menu