Novinky z komory

Pozvánka na Shromáždění delegátů 26. 3. 2018

Vážení a milí členové Okresní hospodářské komory Olomouc,

dovolte mi pozvat vás na blížící se Shromáždění delegátů (26. března od 15:00) v prostorách BEA Centra. S ohledem na skutečnost, že končí tříletý mandát stávajícímu představenstvu OHK Olomouc, jedná se o Shromáždění volební.
V souladu s volebním řádem, platným od 3. dubna 2017, vás také vyzývám, abyste k mým rukám posílali nominace na funkce do orgánu OHK – tedy funkce volené daným Shromážděním delegátů. Tyto návrhy prosím zasílat nejpozději 30 dnů před samotným Shromážděním delegátů.
Volit budeme předsedu, dva místopředsedy a šest členů představenstva. Současně budeme volit také tři členy (vč. předsedy) Dozorčí rady OHK Olomouc. Vaše návrhy na dané funkce pošlete k mým rukám poštou, případně e-mailem na adresu kaspar@hkol.cz. Tyto návrhy posílejte do 26. února 2018.

Současně, pro lepší přehled a organizaci, prosím o potvrzení (či omluvu) vaší účasti na Shromáždění, a to do 19. března. Hlasovací právo má statutární zástupce člena OHK Olomouc nebo člen statutárního orgánu člena OHK Olomouc. Nicméně další / náhradní zástupci z vašich firem jsou jako hosté vřele vítání. Očekáváme také čestné hosty, tak by bylo vhodné mít důstojnou účast.

Přílohy:

Pozvánka na Shromáždění delegátů OHK Olomouc

Pozvánka na náhradní Shromáždění delegátů OHK Olomouc

 

Menu