Novinky z komory

Shromáždění delegátů OHK Olomouc

Dne 3. dubna 2017 proběhlo tradiční shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Olomouc. Tentokrát se konalo v BEA Centru Olomouc a bylo spojeno s předvedením nových prostor do kterých se komora přestěhovala. Pro účastníky shromáždění bylo kromě pracovních úkolů připraveno vystoupení hostů – MUDr. Lumíra Kantora – senátora Parlamentu ČR, Bc. Pavla Šoltyse – náměstka hejtmana Olomouckého kraje, RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. – náměstka primátora Olomouce a také JUDr. Vojtěcha Trapla – místopředsedy Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Dále následovalo také představení členských firem Elzaco s.r.o., Přepravy na letiště s.r.o., BEST sportcentra Olomouc a pana Jiřího Žákovského. Před publikem vystoupil také pan Ing. Leopold Podmolík mladší, který prezentoval nové moderní webové stránky OHK Olomouc. Na závěr bylo pro všechny účastníky připraveno malé pohoštění.

Menu