Služby

Naše služby pro Vás

  1. Úvodní stránka
  2. Služby

Tato stránka slouží jako jednoduchý rozcestník na všechny naše služby, které nabízíme našim členům.

Rozhodčí soud

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).

CzechPOINT

Na Okresní hospodářské komoře Olomouc můžete rychle, levně a velmi pružně získat všechny dokumenty potřebné pro Vaše podnikání v rámci kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

Podpora odborného vzdělávání

Okresní hospodářská komora Olomouc a její vedení se zabývá odborným školstvím a požadavky trhu práce  od počátku školního roku 1997 – 98. Odborníci z praxe se zúčastňuji závěrečných zkoušek, maturit na odborných školách technického zaměření a také obhajob DP.

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Systém PES

Právní elektronický systém je unikátní a ojedinělá služba, která má jediný cíl – firmám všech velikostí a oborů v podnikání skutečně pomoci. Lavina nových zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už natolik nepřehledná, že je odrazuje nejen od samotného podnikání, ale nevyznají se v ní kolikrát ani sami úředníci.

Příručka ke kontrolám

Vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Příručka EET

Připravili jsme pro vás příručku k Elektronické evidenci služeb.

Menu