Na Okresní hospodářské komoře Olomouc můžete rychle, levně a velmi pružně získat všechny dokumenty potřebné pro Vaše podnikání v rámci kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

Na OHK Olomouc můžete získat výpisy:

  • z obchodního rejstříku
  • z trestního rejstříku
  • živnostenského rejstříku
  • insolvenčního rejstříku
  • z katastru nemovitostí
  • z registru řidičů (výpis bodového hodnocení)
  • ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • ze snímků z katastrální mapy

Na OHK Olomouc se v rámci CzechPOINTu také provádí ověřování pravosti listin a podpisů a autorizovanou konverzi dokumentů pro účely korespondence prostřednictvím datových schránek.

od 1.2.2017 poskytujeme novou službu tzv. Zprostředkovanou identifikaci – služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. “tváří v tvář” a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Kontaktní osoba

Bc. Martina Opletalová

Office manager
Menu