Historie

Okresní hospodářská komora Olomouc a její vedení se zabývá odborným školstvím a požadavky trhu práce  od počátku školního roku 1997 – 98. Odborníci z praxe se zúčastňuji závěrečných zkoušek, maturit na odborných školách technického zaměření a také obhajob DP.

Jak běžel čas, pomalu ubývaly profese na trhu práce. Na základě požadavku trhu práce a zejména jednotlivých podnikatelů, Komora spolupracovala s vedením Úřadu práce v Olomouci a vyvíjela tlak na rekvalifikace hlavně technických oborů, podílela se na tvorbě programů rekvalifikací nezaměstnaných. V evidenci ÚP byli sice evidováni zámečníci, obráběči, kováři, elektrikáři, chemici a další profese, však díky dlouhé době nezaměstnanosti nebo díky tomu, že vykonávali jiné profese (řidiči, dealeři …), přišli o odbornost.

Tak se vzdělávalo a rekvalifikovalo u firem, ve školách. Další kritérium byl zdravotní hendikep, pro nějž toto povolání nezaměstnaní nemohli vykonávat. Nebo jen neměli vůli pracovat. Samostatnou kategorií byli lidé 50+, řešili jsme projekty zaměřené na tuto oblast. Tady byl složitý přístup zaměstnavatelů, situaci , pro ty, kteří chtějí pracovat, patrně vyřešila současná složitá ekonomická situace.

Sekce na podporu odborného vzdělávání a řemesel

V rámci OHK Olomouc byla založena Sekce odborného vzdělávání a řemesel, za účasti primátora Statutárního města Olomouc, pana Martina Novotného, spolupracovalo se s vedením Olomouckého kraje, Ing. Pavlem Sekaninou a Mgr. Miroslavem Gajdůškem. Byla postupně svolána celá řada setkání s řediteli ZŠ a SOŠ a jejich výchovnými poradci za účinné pomoci vedoucí odboru školství MMO, paní Dr. Hany Fantové. Došlo ke vzájemné informovanosti vedení KÚ OK, MMO a vedení škol. Ředitelé a výchovní poradci obdrželi informace o situaci ve firmách, platových a sociálních podmínkách. Pro tuto skupinu pedagogů byly zorganizované exkurze do významných firem v regionu. Další exkurze byly připraveny a zorganizovány pro cca 200 žáků a studentů ve firmách s vysokou úrovní technologie.

Rukodělná soutěž pro žáky základních a středních škol

Pravidelně se zúčastňujeme prezentační výstavy SŠ Scholaris. Stalo se tradicí, že žáci ZŠ a SOŠ vystavují své rukodělné výrobky a získávají významná ocenění. Sekce OHK Ol. Tak působí na rodiče a žáky ZŠ v rozhodovacím procesu při volbě povolání.  Vedení Komory v Olomouci bylo po několik roků  členem komise rekvalifikačních vzdělávacích programů, kde nezaměstnaní, pod vedením odborníků z oblasti psychologie, sociologie, práva aj. se vzdělávali a vytvářeli podnikatelské záměry. Měli příležitost získat dotaci ÚP a začít podnikat. OHK Olomouc se podílí a realizuje řadu projektů zaměřených na odborné vzdělávání a další odborné vzdělávání. Nicméně celý tento proces neřešil potřeby podnikatelů. Trh práce reaguje okamžitě, pokud podnikatel získá zakázku, potřebuje obratem pracovníky – střední technický personál a řemeslníky! Podpora řemesla z mnoha stran se blížila nule. V posledních dvou letech se podařilo ve spolupráci Komory – zaměstnavatelů – odborných škol působit na přidělování stipendií nejlepším studentům. Nejlepší absolventi, kteří splnili náročná kritéria, získávají prostřednictvím OHK Olomouc Certifikát HK ČR.

Dílčí kvalifikace

Velký význam jsme vkládali do realizace zák.179/2006 Sb. Dílčí kvalifikace. Snad složitá ekonomická situace nepodpoří tuto snahu v celém rozsahu. Nepoučili jsme se ani z vývoje ve zbytku EU a opakovali jsme stejné chyby.

Menu