Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995.

» Majetkové spory

  • mezinárodní spory
  • tuzemské spory
  • spotřebitelské spory

» Doménové spory

  • .CZ
  • .EU
  • .com, .net, .org, .biz, .info, a další doménová jména nejvyšší úrovněRozhodčí řízení
Nová publikace: Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízení, obchodní spory Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov, Marie Moravcová
OHK Olomouc funguje také jako kontaktní místo Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
Více informací na www.soud.cz
Menu