Reporty z akcí partnerů

Jak správně řešit reklamace

Ve spolupráci organizace GLE o.p.s, Okresní hospodářské komory Olomouc a Advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek proběhl dne 14. 6. 2017 v prostorách BEA Campusu Olomouc v rámci pravidelného cyklu vzdělávacích seminářů pro podnikatele seminář Jak správně řešit reklamace – řešení reklamací a další povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli.

Seminář podnikatele seznámil s platnou právní úpravou v oblasti prodeje zboží a služeb, konkrétně v oblasti správného vyřizování reklamací a souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke spotřebiteli.

Lektorem semináře byl expert nejen na spotřebitelské právo – Mgr. Tomáš Pelikán.

O zájmu podnikatelů svědčila nejen téměř vyčerpaná kapacita semináře, ale i dlouho trvající diskuze nad konkrétními problémy z praxe.

Děkujeme všem zúčastněným a také partnerům a těšíme se na příští shledání.

Seminář – Jak správně řešit reklamace

  • června 2017, 9:45 – 14:45
  • Tento rok se v rámci cyklu seminářů účastnilo již více než 40 firem, s celkovým počtem účastníků téměř 100 osob.
  • Semináře probíhají již 4 rokem, pravidelně každý rok
  • V Olomouci se seminář konal poprvé
Menu