Důležité informace z regionu

Strategický plán rozvoje města Olomouce – prezentační verze pro občany města

Strategický plán rozvoje města Olomouce je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.

Tento dokument vycházející z aktuálních potřeb území města a jeho občanů stanoví základní směry a priority budoucího vývoje města, přispěje k definování vize a nalezení hlavních rozvojových cílů, které budou následně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit.

Zkrácenou prezentační verzi tohoto dokumentu naleznete: ZDE

Detailnější informace o novém Strategickém plánu rozvoje města Olomouce a procesu jeho tvorby jsou uvedeny na https://menimeolomouc.eu/strategickyplan

Menu