Odborné vzdělávání

Veletrh vzdělávání „Kam po základní škole“ si nenechalo ujít více než pět set žáků

Kam zamířit po základní škole? Na tuto otázku už dovedou lépe odpovědět ti, kdo 22. ledna navštívili stejnojmenný veletrh. Ten se konal v prostorách Kulturního domu a zorganizovala jej Místní akční skupina (MAS) Šternbersko ve spolupráci s městem Šternberk, a to v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.

Akci zahájil starosta města Stanislav Orság. Po celý čas, tedy od 9 do 15 hodin, probíhala prezentace jednotlivých škol a zaměstnavatelů. Žáci se tak dozvěděli o možnostech studia na středních školách a o studijních i učebních oborech pro školní rok 2019/2020; udělali si rovněž představu o tom, jak by mohlo probíhat přijímací řízení. Veletrh Kam po základní škole navštívilo více než 500 zájemců.

V rámci veletrhu se uskutečnily také dvě odborné besedy. Na dopolední besedě se zástupci úřadu práce se přítomní mohli seznámit s akutálními trendy a nejžádanějšími profesemi ze strany firem a institucí.

Odpolední program nabídl besedu se zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc, kteří informovali o průmyslových trendech, o prognóze trhu práce optikou firem atd. Besedy se zúčastnili také zástupci nejvýznamnějších firem ve Šternberku; příští čísla Šternberských listů s nimi přinesou krátké rozhovory.

Menu