Odborné vzdělávání

Volná místa v denním studiu oboru zpracování usní, plastů a pryže

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc nabízí volná místa v denním studiu oboru Zpracování usní, plastů a pryže

Zkrácené dálkové studium Strojírenství pro zaměstnance, kteří již absolvovali maturitní zkoušky z jiného než strojírenského oboru. Přihlášku je nutné zaslat do 31. 8. 2018.

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

Charakteristika oboru :

Dané zaměření se zabývá problematikou plastikářské výroby s důrazem na technickou přípravu výroby. Značná část výuky je realizována pomocí výpočetní techniky s využitím CAD systémů. Další předností výuky je praktické provádění činností na pracovištích firem Olomouckého kraje pod dohledem odborníků z praxe. Možnosti získávání poznatků jsou rozšířeny i exkurzemi ve výrobních firmách a návštěvami odborných veletrhů. O absolventy tohoto zaměření je obrovský zájem mezi firmami v regionu i v celé republice, popř. mohou studovat na VŠ technického zaměření, např. na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, VUT Brno

Učební plán

Dálkové studium – zkrácené: Ročníkový učební plán

Menu