Reporty z našich akcí

Jak vstoupit do klubu VIP exportérů

Ve spolupráci s celními úřady pro Olomoucký a Jihočeský kraj jsme uspořádali exportní seminář na téma získání certifikátu AEO. Udělení povolení AEO (Authorized Economic Operator) poskytuje výhody nejenom certifikovaným společnostem a rovněž celním správám v rámci celé EU. Status AEO nabízí zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách.

Hlavním přednášejícím byl major Ing. Jiří Martiš, vedoucí oddělení AEO Celního  úřadu pro Jihočeský kraj, který je kompetentním orgánem pro udělení AEO podle celního kodexu Unie.

Jaké jsou výhody AEO a povinnosti k jeho udělení

Hlavním tématem semináře bylo zmínění výhod, které certifikát umožňuje – např. úlevy ve vztahu ke kontrolám, celní zjednodušení nebo právo na provádění přednostní kontroly. Z dalších vyplývajících výhod může např. jít také o vzájemné uznání statutu nejen v EU ale i ve vybraných třetích zemích jako je např. USA, Švýcarsko, Čína nebo Japonsko. K důležitým informacím zmíněným na semináři patří také upřesnění, jak vypadá dokumentace žadatele, jaké jsou podmínky a kritéria nebo jaké jsou lhůty pro podání žádosti. Samostatným tématem byl také audit ve firmě žadatele – jak probíhá kontrola, sebehodnocení a celý konzultační proces.

Prezentace ze semináře: Představení AEO a výhody, Legislativa a vydání povolení

Formulář pro podání žádosti AEO, e-learningový kurz pro AEO a další užitečné informace naleznete na stránkách Celní správy na adrese:

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/opravneny-hospodarsky-subjekt-aeo

Pro Více informací se obracejte na vedoucího oddělení AEO v Českých Budějovicích:

Mjr. Ing Jiří Martiš

Email: j.martis@cs.mfcr.cz

Tel.: +420 386 714 223 Mobil: +420 606 074 661

Menu