Novinky

Výsledky bleskového průzkumu: Aktuální situace má negativní dopad na firmy. Čtvrtina respondentů pozastavila plánované investice, naopak bezmála polovina dotazovaných chce navyšovat mzdy

Martina Opletalová
Výsledky bleskového průzkumu: Aktuální situace má negativní dopad na firmy. Čtvrtina respondentů pozastavila plánované investice, naopak bezmála polovina dotazovaných chce navyšovat mzdy
1.
ZÁŘ

Okresní hospodářská komory Olomouc zrealizovala bleskový online průzkum. Dotazovala se zejména na aktuální nálady v podnikatelském prostředí na Olomoucku. Komora chtěla zjistit, jak se firem a podnikatelů dotýkají zvyšující se ceny energií, zda plánují přibírat či naopak propouštět zaměstnance, jestli mají prostor navyšovat mzdy nebo jak jsou na tom s plánovanými investicemi. Rychlou zpětnou vazbu poskytlo 70 respondentů.

Výstupy bleskového průzkumu lze interpretovat zhruba následovně.

Výstupy na otázku: „Jaký očekáváte vývoj vaší společnosti v 2. pololetí roku 2022 (v porovnání s 2/2 2021)?

 • Bezmála 40 % dotázaných očekává, že vývoj v druhé polovině roku 2022 bude pro jejich podnikání stejný jako před rokem. 
 • 36 % reagovalo skepticky, tedy že druhá půle roku bude horší. 
 • 24 % dotázaných myslí, že pro ně bude situace dokonce lepší.

Výstupy na otázku: „Plánujete v nejbližších 6 měsících zvyšovat mzdy?

 • 40 % dotázaných neplánuje v následujícím období zvyšovat mzdy.
 • Bezmála polovina naopak plánuje zvyšovat mzdy:
  • 23 % dotázaných plánuje zvýšit mzdy v rozmezí 1–5 %.
  • 26 % respondentů odpovědělo, že chce navyšovat mzdy o 6–10 %.
 • Zbývající uvedli, že budou reagovat na vývoj situace, někteří pak zvýšili mzdy například již v 1. polovině roku 2022. Někteří naopak nyní zvyšují mzdy jen strategickým zaměstnancům.

Výstupy na otázku: „Plánujete v nejbližších 6 měsících přijímat nové zaměstnance?

 • 59 % respondentů plánuje přijímat nové zaměstnance.
 • 41 % toto neplánuje.

Výstupy na otázku: „Plánujete v nejbližších 6 měsících propouštět nějaké zaměstnance?

 • 87 % respondentů neplánuje propouštět zaměstnance.
 • Pouze 6 % plánuje propustit nějaké zaměstnance.
 • Zbývající nemohou určit s ohledem na turbulentní dobu, případně přirozeně odchází zaměstnanci např. do penze či jim končí pracovní smlouvy.

Výstupy na otázku: „Plánujete v nejbližších 6 měsících větší investice?

 • 49 % dotazovaných větší investice v daném období neměla v plánu.
 • 26 % respondentů plánované investice pozastavilo kvůli nejisté situaci.
 • 22 % bude v naplánovaných investicích pokračovat.
 • Zbývající plánují spíše menší investice.

Výstupy na otázku: „Jak se vás dotýká razantní zvyšování cen energií?

 • 55 % respondentů tvrdí, že se jich zvyšování cen samozřejmě dotýká, ale že jsou na situaci připraveni.
 • Na 32 % dotázaných dopadá situace velmi negativně.
 • 6 % firem uvedlo, že situace ohrožuje jejich podnikání existenčně.
 • Zbývající mají obavy spíše z dopadu na své klienty, případně mají ještě na nějaký čas platné fixace cen a neví, co bude poté. Některých se situace dotýká okrajově.

Reagovalo 70 respondentů.

40 % z nich v kategorii mikropodniků (0–10 zaměstnanců)

26 % v kategorii 11–50 zaměstnanců

20 % o velikosti 51–250 zaměstnanců

14 % firem s více než 251 zaměstnanci.

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři