Podnikatelské soutěže a ankety

Významná manažerská cena pro ředitele Koyo Bearings Petra Nováka

Jednatel a ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Petr Novák obdržel včera večer v Praze cenu Corporate Governance Star (2017) od Institutu členů správních orgánů za přínos v oblasti corporate governance – správy a řízení společností. Odborná komise soutěže, složená ze zástupců Řídícího výboru Institutu, ocenila dlouhodobě úspěšnou manažerskou kariéru Petra Nováka MBA v oblasti autoprůmyslu i jeho angažovanost v rozvoji vzdělávání v Olomouckém kraji. Petr Novák, který je zároveň členem představenstva AutoSAP, obdržel v krátké době už druhé vysoké manažerské ocenění v České republice kdy se v roce 2016 v anketě Manažer roku umístil v TOP 10 a vyhrál kategorie Manažer odvětví strojírenské a kovodělné výroby a Mladý manažerský talent.  Firma pod jeho vedením patří k nejoceňovanějším na Olomoucku.

Cena Corporate Governance Star je udělována již od roku 2012 a minulosti jí byl oceněn např. pan Ing. Jan Sadil, Ph.D., člen představenstva ČSOB, a.s. či pan Mgr. Jan Klouda, General Counsel Vodafone Czech Republic a.s.

Petra Nováka nominovalo na cenu Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Jeho prezident Bohdan Wojnar k titulu Corporate Governance Star Petr Novákovi pogratulovat a mimo jiné uvedl:

Toto prestižní ocenění v sobě zahrnuje jak Vaši mimořádnou manažerskou zdatnost a nasazení, tak dlouhodobé výsledky firmy Koyo Bearings Česká republika. Zároveň vrhá velmi příznivé světlo na celé Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), jehož představenstva jste váženým členem. Sdružení Vás do ankety Best Board & Best Board Member, pořádané Institutem členů správních orgánů, navrhlo po zralé úvaze. Na pozici generálního ředitele a jednatele společnosti Koyo Bearings Česká republika působíte 10. rokem a za dobu svého působení jste dokázal společnost posunout z pozice poměrně okrajového podniku na výrobu ložisek u Olomouce do pozice jednoho z technologických lídrů přesného strojírenství nejen na Moravě, ale v rámci celé České republiky. Rád bych také využil této příležitosti a zdůraznil, jak si naše sdružení váží Vaší aktivní činnosti v rámci AutoSAP. Přicházíte s cennými náměty, jak posílit angažovanost dodavatelských firem v organizaci, kde je naší společnou vizí fungující a smysluplná styčná platforma pro vzájemnou komunikaci mezi dodavateli a finálními výrobci, ale také mezi tuzemským autoprůmyslem a státní správou.  Jste moderním manažerem, který se zapojuje do aktuálních diskuzí se státní a místní správou o tématech dneška, jakými jsou dostupnost pracovní síly, nové přístupy k personální práci, společenské aspekty spojené s nástupem automatizace, digitalizace a zavádění Průmyslu 4.0. Čeho si zároveň mimořádně cením, je vaše angažovanost v podpoře technického vzdělávání.“

 Oceněný Petr Novák při předávání ceny řekl: „Prvně bych rád poděkoval Sdružení automobilového průmyslu, které mě na cenu nominovalo, velice si toho vážím. Cenu beru jako odměnu nejen za svoji práci pro firmu, ale také pro rozvoj regionu, zlepšení vzájemné spolupráce mezi firmami a pro rozvoj technického vzdělávání, o což se léta intenzivně snažím, ale především to beru jako odměnu za skvělou týmovou práci všech lidí, které mám v Koyo Bearings a v organizacích, ve kterých se snažíme tyto věci prosazovat. Ať už je to AutoSAP, Okresní hospodářská komora v Olomouci, Krajská rada pro inovace a vzdělávání nebo školská rada olomoucké Střední školy průmyslové a strojnické. Cena je pro mě důkazem, že to má smysl a že jsou za naší snahou vidět reálné výsledky. V Koyo Bearings zavádíme nejnovější technologie výroby, abychom zvyšovali svou konkurenceschopnost, což se pozitivně odráží na našich výsledcích. Vymýšlíme také nová řešení designu ložisek, zkoumáme nové materiály za pomocí našeho Vývojového centra v Brně, vyrábíme ložiska pro elektromobily a auta s hybridními pohony. Moravské firmy v oboru strojírenství mezi sebou v posledních letech čile spolupracují, sdílí své nejlepší praktiky, navzájem si radí v zavádění nových technologií, v automatizaci a digitalizaci, což posouvá celý obor dopředu k větší konkurenceschopnosti a k rychlému růstu. Důkazem o naplňování strategie rozvoje technologického vzdělávání je dnešní podpis Memoranda o vzájemné spolupráci na podpoře technického vzdělávání mezi Sdružením automobilového průmyslu a Olomouckým krajem, které obsahuje řadu forem vzájemné spolupráce.“

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Petr Novák působí ve společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. ve funkci jednatele patnáctým a v pozici ředitele firmy desátým rokem. Vystudoval dvě vysoké školy ve Spojených státech: první v Pensylvánii se zaměřením na mezinárodní obchod a finance, druhou v Chicagu orientovanou na management. V USA také tři roky pracoval, než ho společnost poslala do Olomouce, kde se podílel na výstavbě nového závodu na výrobu ložisek. Začínal jako finanční ředitel, potom se věnoval výrobě a logistice. V roce 2008 se stal generálním ředitelem závodu. Od prosince roku 2016 je členem představenstva Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), dále působí jako člen představenstva Okresní hospodářské komory v Olomouci, ve školské radě Střední průmyslové školy strojnické, je členem Krajské rady pro inovace a vzdělávání a učí na Univerzitě Palackého. Ve svých pracovních rolích se zasazuje o rozvoj firmy a hospodářství kraje jako celku, snaží se zlepšovat úroveň technického vzdělávání, zlepšovat vzájemnou spolupráci mezi firmami i mezi podnikatelským a státním sektorem. V roce 2016 se v anketě Manažer roku umístil v TOP 10 a vyhrál kategorie Manažer odvětví strojírenské a kovodělné výroby a Mladý manažerský talent.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. sídlí v Olomouci a je součástí japonské nadnárodní JTEKT Corporation. Ta se řadí mezi přední světové dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti řízení, výroby ložisek, komponent do automobilů a výrobě strojů a zařízení.  Výrobní závod Koyo zaměstnává 530 kmenových zaměstnanců. Během své existence obdržel řadu významných ocenění včetně pětinásobného titulu Zaměstnavatel Olomouckého kraje. Třikrát se stal Dodavatelem pro Auto roku v ČR, v roce 2015 a 2018 obdržel ocenění Společnost přátelská rodině, v roce 2016 národní cenu Odpovědná firma České republiky, v roce 2017 cenu za 2. Nejlepší personální projekt v ČR, certifikaci Bezpečný podnik a umístění v Českých 100 nejlepších, v roce 2018 pak Národní cenu kvality České republiky.

 Koyo Bearings v číslech: Olomoucká firma zabývající se výrobou ložisek letos oznámila, že v roce 2017 překročila poprvé ve své historii hranici tržeb jedné miliardy korun. Nárůst o 6 % oproti předchozímu fiskálnímu roku končícím k 31. březnu je podle vedení firmy způsoben novými zakázkami hlavně od automobilových zákazníků, kteří zvyšují výrobu osobních i nákladních vozidel. Japonská firma má ve výrobě ložisek více než stoletou tradici, na Moravě působí sedmnáctým rokem.

V tomto roce bude rychlý růst pokračovat. „Naše výroba rostla o 10 %, což ale v důsledku silnější koruny odpovídalo růstu tržeb jen okolo 6 %. Jsme na samé hraně výrobních kapacit, ale pro tento rok počítáme ještě s o něco rychlejším růstem tržeb i produkce. V dalších letech čekáme mírné zpomalení v naší firmě i v celém automobilovém průmyslu,“ komentuje výsledky firmy a očekávaný vývoj v příštím roce ředitel firmy Petr Novák. Růst tržeb v dalším roce firma odhaduje kolem 5 %. Kvůli možnému poklesu výkonnosti tradičního automobilového průmyslu se v Koyo zaměřují i na nové obory, jako je výroba komponent pro elektromobily. V letošním roce začali vyrábět ložisko do nového elektromobilu značky Jaguar a s podobnými projekty chtějí do budoucna pokračovat.

 Více informací a kontakt

www.autosap.czwww.koyobearings.cz

Kontakty pro média:

Ing. Miroslav Konvalina: Konvalina@autosap.cz +420 739 764 192

Ing. Tomáš Roček: Tomas.Rocek@jtekt.com +420 734 761 684

Menu