Novinky z komory

Významné firmy i úspěšní živnostníci posilují naše řady

Olomouc, 12. července 2017 – Nestlé Česko – závod Zora, Dopravní podnik města Olomouce, WEBA Olomouc nebo třeba Marta Musilová, držitelka druhého místa v soutěži Živnostník roku Olomouckého kraje za rok 2016. Všechny jmenované spojuje jedna novinka, v nedávné době rozšířili členskou základnu Okresní hospodářské komory Olomouc. Komora si pochvaluje, že mezi členy má nové významné firmy i úspěšné živnostníky. Svým členům aktuálně pomáhá zejména u dvou hlavních témat, tím je legislativní chaos a nesoulad na trhu práce. 

„V současnosti jsou v popředí jednoznačně dvě hlavní témata, která trápí zaměstnavatele. Tím prvním je stále se měnící legislativa, nové a nové povinnosti, kontroly a hrozící sankce. Druhým je nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména tedy v technických profesích. Na tato témata se snažíme intenzivně reagovat a přispívat k řešení,“ přiblížil hlavní problémy podnikatelů Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

Hospodářská komora zastupuje podnikatelskou veřejnost, a to přímo na základě zákona. V Olomouci usiluje o rozvoj podmínek pro podnikání. Poskytuje informační, poradenské a vzdělávací služby de facto již od roku 1851. Čím větší počet členů komora zastupuje, tím má samozřejmě větší váhu a šanci prosadit zájmy podnikatelské obce.

Právní elektronický systém PES

V rámci existující „legislativní džungle“ představila před časem Hospodářská komora svůj projekt PES (Právní elektronický systém). Ten má ambici přehledně a online zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor či obory podnikání. Záměr je dokonce takový, aby orgány státní správy měly povinnost publikovat všechny právní povinnosti v tomto systému. Při nezveřejnění konkrétní povinnosti by podnikatel neměl být sankcionován. Za celým projektem stojí Hospodářská komora v čele s tvůrcem CzechPointů a datových schránek Zdeňkem Zajíčkem.

„Drobní živnostníci nemají kapacitu a mnohdy ani předpoklady pro sledování měnící se legislativy. Drahé právní služby si často nemohou dovolit. Paradoxní je, že ani sami zákonodárci, a dokonce ani soudy v některých případech nejsou schopni správně vyložit, jaká povinnost z dané legislativy vyplývá. To se musí změnit,“ dodává k systému PES Radim Kašpar.

Narovnání nesouladu na trhu práce

Firmy mají množství zakázek, ale nemají lidské kapacity, které by byly schopny poptávky v požadovaném čase plnit. Největší problémy jsou v technických oborech. Mladí lidé o studium technických oborů mnohdy nemají zájem a pak není dostatek pracovní síly. Okresní hospodářská komora se po vzoru Německa a Rakouska (a jejich duálního vzdělávání) snaží hrát roli hlavního mediátora mezi firemním prostředím a vzdělávacím systémem a usiluje také o narovnání nesouladu na trhu práce.

„Jedná se o dlouhodobě palčivé téma. Pro vyřešení je třeba především změna myšlení a vnímání technických oborů. Již nejde o něco ´špinavého a podřadného´, šikovný technik si vydělá daleko více než pracovník v kanceláři. V tuto chvíli se aktivně podílíme na krajském i místním akčním plánu rozvoje vzdělávání. Je zcela zásadní, aby studenti, ale i pedagogové, měli co nejužší kontakt s reálnou firemní praxí. Snažíme se akcentovat také podporu polytechnické výchovy již od mateřských škol. Důležité je propojení na podniky, ale i důraz na podnikavost mladých lidí a jejich digitální gramotnost. To je, nejen s ohledem na nastupující trend tzv. průmyslu 4.0., poměrně zásadní dovednost,“ sdělil k tématu Radim Kašpar.

Noví členové: významné firmy i úspěšní živnostníci

Noví členové (přehled od 1.9. 2016) počet zaměstnanců
Edukol vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. 1-10
Altair Software s.r.o. 1-10
Gastroland restaurants, s.r.o. 25-100
Komerční banka, a. s. 1000 a více
Střední škola polygrafická Olomouc 101-250
Linser Industry Service s.r.o. 1-5
Kalvoda design 1-10
Marta Musilová 1-10
TONERSYP s.r.o. 1-10
OLTERM & TD Olomouc a. s. 25-100
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. 1-10
REAL TRADE PRAHA a. s. 11-25
Petr Ožana 1-10
Dopravní podnik města Olomouce a. s. 251-500
Technické služby města Olomouce a. s. 251-500
Nestlé Zora a.s. 1000 a více
Weba Olomouc s.r.o. 101-250
Menu