Odborné vzdělávání

Zahájení III. běhu Studia MBA v Olomouci

I přes nouzový stav a s tím spojené omezení se podařilo 16.6.2020 úspěšně zakončit obhajobami Závěrečných prací studentů minulého běhu studia MBA 2018/2020.

Pevně věříme, že jsme připraveni i na případná budoucí omezení při výskytu případných dalších vln epidemie a to především formou online přednášek, které si necháváme jako záložní variantu vzdělávání.

Jak se nám osvědčila on-line výuka u společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. při výuce on-line akreditovaných kurzů pro učitele viz článek DVPP on-line kurzy – jediná možnost výuky dnes

Hlavní vzdělávací formou zůstává prezenční forma, které také jednoznačně vyšla jako nejoblíbenější z dotazování absolventů. Přínos v rámci vnitřní komunikace mezi studenty/manažery z různých oblasí ekonomiky zůstává jako přidaná hodnota studia.

Jsem rádi, že zaměření Studia MBA na Digitální kompetence manažera se v současné dynamické době stává více a více atraktivním.

Nový termín zahájení studia MBA v Olomouci je 19.9.2020 a bližší informace případně přihlášku najdete na těchto odkazech.

Menu