Blog

Reporty z našich akcí

Zájem o přednášku předčil očekávání, studenti a pedagogové přeplnili učebnu

Olomouc, 20. října 2016 – Okresní hospodářská komora Olomouc připravila v rámci projektu na podporu technického vzdělávání seminář, jehož cílem bylo zvýšit povědomí mezi pedagogy i žáky o tom, co je to novost, světový stav techniky a co jsou to špičkové technologie. Součástí semináře byla i návštěva největšího pracoviště svého druhu na Moravě – 3D tiskového centra ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci.

Seminář na téma špičkových technologií a jejich ochrany zahájil ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc PhDr. Radim Kašpar. Přivítal studenty a pedagogy různých oborů a krátce představil činnost hospodářské komory. Zmínil také, že technické obory mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Vyzval studenty k aktivitě: „Za poslední měsíc jsem měl možnost navštívit několik desítek firem v Olomouci i v okolí a nejpalčivějším problémem je stále nedostatek kvalifikované pracovní síly. Většina z vás zde studuje právě technické obory.  Uplatnitelnost technicky zaměřených absolventů na trhu práce je takřka stoprocentní, což ale neznamená, že se nemusíte snažit. Pracujte na sobě a čeká vás určitě pozitivní budoucnost“, zmínil Radim Kašpar směrem ke studentům.

Přednášky na téma špičkových technologií se ujala Ing. Zuzana Čapková z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Tématem přednášky a probíhající diskuze, do které se účastníci zapojili, byla témata jako: co je to patent, užitný vzor a ochranná známka, jak se chrání autorské právo, co je to novost, průmyslová využitelnost, jak se podává přihláška k průmyslovým právům a další. Zmíněny byly i některé zajímavé, často i sporné příklady týkající se označování původu výrobku nebo přihlašování průmyslových vzorů a patentových přihlášek. „V případě sporů o vlastnická práva k patentu nebo průmyslovému vzoru platí domněnka, že si mohu nárokovat vlastnická práva a považovat se tak za autora, pokud mi to nikdo nedokáže vyvrátit,“ říká k tématu Zuzana Čapková. V diskuzi se zmínilo také regionálně živé téma „výměna pouličních lamp na Horním náměstí v Olomouci“. Což je zdárný příklad toho, jak je téma aktuální a můžeme se s ním setkávat i v každodenním životě.

Součástí přednášky byla také praktická ukázka hledání v online databázi patentů a užitných vzorů na internetových stránkách úřadu průmyslového vlastnictví i vyhledávání v mezinárodních databázích.

Ve druhé části programu se studenti s pedagogy přesunuli do 3D tiskového centra, kterým provázela Mgr. Hana Kubíčková. Zde byla možnost dozvědět se více o unikátnosti této technologie. Prohlédnout si za chodu stroje využívané k 3D tisku a dozvědět se o možnostech 3D skenování povrchů a textur. Byly zodpovězeny četné dotazy studentů, které technologie zaujala. Naskytla se také možnost „osahat“ si finální výrobky z různých materiálů (kovu, plastu, fotopolymeru a papíru).
Menu