ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

založeno
1998
sídlo
země
Czech Republic

IČO 28658094
DIČ CZ28658094

Základním pilířem našich advokátních služeb je odbornost, spolehlivost, flexibilita a individuální přístup ke klientovi.

V našem týmu jsou právníci, advokáti, kteří se specializují na jednotlivé oblasti práva. Každý právník je současně také specialista na některý z oborů práva a dle požadavků klienta s využitím svých odborných znalostí a zkušeností řeší zadanou věc, včetně zastoupení před soudem či jiným státním orgánem, při obhajobě či u jednání s protistranou. Na řešení zadaného problému, zejména ve složitějších případech, spolupracuje určený právník spolu s dalšími právníky advokátní kanceláře, popřípadě i s dalšími odborníky jako např. soudním znalcem, daňovým poradcem, účetním či jiným odborníkem na řešenou problematiku. Navržené řešení není názorem pouze jednoho právníka, ale často i výsledkem společné práce.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.
sídlo společnosti

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.
Na Střelnici 1212/39
77900 Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři