Výhody členství

 • Informace a kontakty
  Moc dobře víme, jak tyto nejcennější komodity dneška využívat a pomáhat tak vašemu byznysu i rozvoji našeho regionu.
 • Networking a reference
  Naše dlouhodobé vazby na klíčové zaměstnavatele a firmy v regionu slouží k propojení podnikatelů. S radostí doporučujeme kvalitní členy OHK a pomáháme jim získat další zakázky.
 • Poradenství a odbornost
  Díky vlastním zkušenostem, celostátní komorové síti a odborným znalostem našich členů jsme schopni poskytovat odborné rady v široké škále oblastí. Inspirujeme se také příklady dobré praxe našich členů.
 • Akce a aktivity
  Naše každodenní práce zahrnuje pořádání odborných seminářů, webinářů, konferencí, byznys snídaní, byznys večerů a dalších odborných a společensko-networkingových akcí.
 • Síla a respekt
  Jsme zákonem ustanovenou organizací a naším hlavním cílem je hájit zájmy podnikatelů a firem. Díky naší síle a důvěryhodnosti efektivně lobujeme za témata prospěšná pro podnikatelské prostředí.
 • Udržitelnost a Společenská odpovědnost
  I přesto, že je cílem podnikání generovat zisk, velmi citlivě přistupujeme k otázkám udržitelnosti a společenské odpovědnosti. S ohledem na okolí a region projevujeme rozumnou solidaritu a dbáme na důležité sociální souvislosti.
Top networking
Zajímavá témata
 • podpora polytechnických dovedností
 • podpora podnikavosti a kreativity smart
 • smart region
 • průmysl 4.0
 • startupy a inovace
 • kulturní a kreativní odvětví
 • dopravní obslužnost a infrastruktura
 • územní plánování
 • legitimní lobbying
 • export

a další a další dle poptávky ze strany našich členů, partnerů z řad veřejné správy i obecně aktuálních témat vyplývajících z měnící se legislativy či aktuálních trendů.

Okresní hospodářská
komora Olomouc

Elitní
klub
firem

Současně komora usiluje o udržitelné podnikatelské prostředí a dbá také na rozvoj regionu a společenskou odpovědnost.

Co je nutné udělat pro získání členství?

Pro více informací nás kontaktujte na:

Jak získat členství

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři