AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

založeno
2011
sídlo
země
Czech Republic

IČO 28643143
DIČ CZ28643143

Poskytujeme všem našim klientům velmi důkladnou odbornou znalost a inovační řešení s následným sledováním životního cyklu projektu.

Zajišťujeme kompletní služby od předprojektových průzkumů, studií, až po stavební povolení a výběr vhodného dodavatele stavby.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zajistit rozsáhlé, multidisciplinární projekty náročné na koordinaci.

V našem projekčním atelieru spolupracují desítky kvalifikovaných a léty praxe zkušených odborníků v poradenské, předprojektové, projektové a inženýrské činnosti.


Komplexní služby v investiční i neinvestiční výstavbě

Naše firma je vybavena profesně tak, že je schopna komplexně zajišťovat všechny služby v investiční i neinvestiční výstavbě, posouzení podnikatelských záměrů, výkupy pozemků,  inženýrskou činnost, zpracování projektové dokumentace,  přípravy, realizaci a zabezpečení jakékoliv stavby v oboru pozemního stavitelství prakticky "na klíč". Jsme schopni zajišťovat i rozsáhlé akce také díky většímu nasazení výpočetní techniky.

Pracujeme zejména v investiční výstavbě pro strojírenský a potravinářský průmysl, v oblasti vodohospodářských staveb,  na projektech pro bytovou a rekreační výstavbu a pro sociální sféru a občanskou vybavenost.


Poradenská a konzultační činnost

Provádíme také poradenskou a konzultační činnosti ve všech oblastech ochrany životního prostředí, kontrolní a poradenskou činnost ve stavebnictví, zpracování investičních záměrů a dotační poradenství. Jsme vybaveni potřebným zázemím a tradicí pro záruku skutečně profesionálního výsledku investorských záměrů napříč všemi inženýrskými obory.

Jsme partnerem projektů Tango - manažeři na vozíčcích a Daruj hračku.

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
sídlo společnosti

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři