« Zpět na výpis členů

AŽD Praha s.r.o.

Společnost AŽD je významným dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Rozhodující je orientace firmy především na oblast železniční dopravy. Pro své partnery zajišťuje výrobu, kompletní dodávku a montáž technologických celků pro zabezpečení a řízení železniční dopravní infrastruktury.

AŽD Praha s.r.o. je významným českým výrobcem a dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídících a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Působíme nejen v České republice, ale i v zahraničí. Rozhodující je orientace firmy na oblast železniční dopravy, silniční dopravy a metra. Disponujeme zkušeným týmem odborných pracovníků a máme vlastní technické záze­mí pro kompletní zajišťování zakázek. Jsme schopni pokrýt veškeré činnosti od zpracování projektové dokumentace po uskutečnění dodávek a provedení montážních prací. Po ukončení zakázky je samozřejmostí zajištění zá­ručního i pozáručního servisu. Disponujeme kvalifikacemi, které nám umožňují provádět veškeré práce na železniční dopravní cestě včetně nejmodernějších trendů, například použití nových technologií ETCS. Po dokončení montáž­ních prací provádíme zprovoznění technologického zařízení včetně provedení předepsaných zkoušek a vydání veškerých do­kladů potřebných pro jeho bezpečný provoz. Zabýváme se vývojem pokročilých technologií, například autonomních kolejových vozidel. Jsme členy významných profesních organizací a mezinárodních sdružení.

Menu