« Zpět na výpis členů

CTCenter MaVe s.r.o.

Poskytujeme zdravotní služby ve dvou níže uvedených oblastech péče o zdraví.

Clinical Trials Center

 

Centrum klinických hodnocení bylo založeno v roce 2011 jako nestátní zdravotnické zařízení. Naše centrum se specializuje na provádění klinických hodnocení léčebných preparátů. Od vzniku centra nás provází neustálá potřeba zdokonalovat a profesionalizovat prostředí, ve kterém jsou klinická hodnocení prováděna. Následujeme celosvětový trend a zpřístupňujeme klinická hodnocení široké veřejnosti. V současné době poskytujeme výzkumné služby v řadě ambulantních oborů (mj. v diabetologii, dermatologii, revmatologii, neurologii nebo psychiatrii). V centru spolupracujeme s velkou řadou regionálních lékařů, specialistů a zdravotnických zařízení a jsme jejich partnerem při zprostředkování klinických hodnocení jejich pacientům. Naším hlavním cílem je nabídnout veřejnosti další možnost při zdolávání jejich zdravotních obtíží, poskytnout našim pacientům špičkovou zdravotní péči v příjemném a profesionálním prostředí. www.ctcenter.cz

AGE Centrum

 

Centrum nejen duševního zdraví bylo založeno v roce 2016, ač myšlenka a dílčí segmenty tehdy poskytované péče začali vznikat již koncem roku 2013. Původní osu péče tvořila Geriatrie, Psychiatrie resp. Gerontopsychiatrie, Medicína dlouhodobé péče, Denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem a Psychoterapie. Přirozeným vývojem se určité složky péče rozvíjely (s ohledem na poptávku) rychleji a ukazovalo se, že se těžiště péče poskytované zařízením přesouvá k péči o duševní zdraví pacientů s převahou seniorů. Somatické obory pak vhodně doplňovali a doplňují poskytovanou péči a povyšují ji o zdravotně-sociální složku. Od roku 2017 AGE Centrum definitivně převzalo myšlenku psychiatrické reformy a rozhodlo se přirozeně dotvářet své služby v souladu s reformou. V roce 2021 bylo AGE Centrum vybráno jako jedno z 5 pilotních zařízení „Ambulance s rozšířenou péčí v gerontopsychiatrii“  v ČR pro projekt „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ www.agecentrum.cz

 

Menu