DIRECT ECONOMY a.s.

založeno
2000
sídlo
země
Czech Republic

IČO 26206714
DIČ CZ26206714

polečnost DIRECT ECONOMY a.s. poskytuje auditorské služby a daňové poradenství zejména subjektům podnikatelského sektoru, ale také subjektům neziskového sektoru a to jednak např. spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem apod., tak i obcím a městům a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím (zejména přezkoumání hospodaření a provádění finančních kontrol ). V oblasti auditorských služeb nabízíme zpracování všech typů auditů, audity dotačních titulů a provedení due diligence při různých typech majetkových akvizic. V oblasti daňového poradenství nabízíme odklady daňových přiznání, zastupování klientů u správců daně na základě plných mocí, průběžné poradenství a zpracování všech typů daňových přiznání. Dále zabezpečujeme vedení účetnictvídaňové evidence a zpracování personálně mzdové agendy pro všechny typy účetních jednotek z oblasti podnikatelského segmentu i neziskové sféry. Současně jsme schopni zabezpečit celý další komplex služeb pro klienty a to zejména služby znalců, právní služby, oblast vymáhání pohledávek, řešení insolvence firem, oblast pojištění a bezpečnosti práce.
DIRECT ECONOMY a.s.
sídlo společnosti

DIRECT ECONOMY a.s.
Malešická 1936/39
130 24 Praha 3

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři