ELZACO spol. s r.o.

založeno
1991
sídlo
země
Czech Republic

IČO 19013108
DIČ CZ19013108

Naše společnost byla založena počátkem roku 1991 s cílem podnikat v elektrotechnických oborech. Sídlem společnosti je město Šumperk v Olomouckém kraji. Firma vlastní budovu na ulici Boženy Němcové 727/10, kde jsou situovány dílenské a kancelářské prostory.

Při své práci vycházíme z dlouholetých zkušeností v oblasti projektování, elektromontážních prací, výroby rozvaděčů a řízení technologických procesů. Cenné jsou i technologické zkušenosti z_oblasti obnovitelných zdrojů energie např. malých vodních elektráren, větrných elektráren, dále z oblasti dřevozpracujícího průmyslu, energetiky a stavby jednoúčelových strojů.

V oblasti elektromontážních prací je naše společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmyslu a občanské výstavbě. Vzájemná vazba na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů umožňuje komplexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek a zaškolení obsluhujícího personálu. Prvořadým cílem naší společnosti je dosažení maximální spokojenosti zákazníka s našimi výrobky a službami. Nejdůležitějšími faktory, na které naše firma klade důraz, jsou pružnost v reakci na zákazníky, inovační schopnost vůči požadavkům zákazníků, dodržování smluvených termínů, cena a kvalita dodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Politikou naší společnosti je působit na trhu jako firma solidní, průhledná a důvěryhodná.

ELZACO spol. s r.o.
sídlo společnosti

ELZACO spol. s r.o.
Boženy Němcové 727/10
787 01 Šumperk

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři