Mgr. Bc. Petra Juřátková, advokátka

založeno
2018
sídlo
země
Czech Republic

IČO 07027885
DIČ CZ8858045768

Jako samostatná advokátka trvale spolupracuji s advokátní kanceláří KOPEČNÝ & PARTNERS s.r.o.

Zaměřuji se na oblast ochrany osobních údajů a praní špinavých peněz. Zastupuji klienty v kontrolním a správním řízení, vytvářím pro ně systém vnitřních zásad, nastavuji zákonné postupy proti praní špinavých peněz a pro zajištění ochrany osobních údajů, zajišťuji rovněž školení zaměstnanců. Dále se věnuji agendě smluvního práva a s tím spojené sporné agendě. Mám bohaté zkušenosti se zastupováním ve sporech před civilními i trestními soudy a ve správním soudnictví.

Ve spolupráci s několika vzdělávacími společnostmi se podílím na akreditovaném vzdělávání úředníků státní správy a zajišťuji neakreditované vzdělávání firemní klientely. V současnosti jsem lektorem na Panevropské univerzitě, a.s.

Mgr. Bc. Petra Juřátková, advokátka
sídlo společnosti

Mgr. Bc. Petra Juřátková, advokátka
nábř. Přemyslovců 867/8
77900 Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři