Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

založeno
2005
sídlo
země
Czech Republic

IČO 26867184
DIČ CZ26867184

Zakladatel RNDr. Josef Tesařík,
podnikatel, filantrop, patriot Vize

 

Cílem soukromé, obecně prospěšné společnosti je připravit studenty na podnikatelskou, manažerskou nebo odbornou dráhu s mezinárodním přesahem. Důraz pak klademe na inovační pohyby, užitečnost a vztah k domovu.

Koncepce pro rok 2023

Intenzivní rozvoj odbornosti školy ve členění odborná excelence, výuka a aplikační výstupy.
Aktivní vstup do mezinárodního světa vzdělanosti a odbornosti.
Realizace vzdělávání pro zahraniční studenty.

Dlouhodobá výzva

Členství v BEA mezinárodním inovačním centru Olomouc.
Cílit na dosažení úrovně prestižní, mezinárodně akreditované a business školy.
Poskytovat znalostní podporu žákům středních škol a občanům regionu v podnikání a business aktivitách.
Propojovat aplikovaný výzkum s businessem se zaměřením na inovace a akceleraci hospodářství v regionu.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
sídlo společnosti

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
třída Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři