Bc. Petr Němec - Privátní investiční poradce & lektor investičních znalostí a dovedností pro ČR

založeno
2016
sídlo
země
Czech Republic

IČO 04908571
DIČ

Klientům se starám o jejich finanční i nefinanční majetek v kooperaci s kolegy z oblasti práva a realit. Používám svůj ucelený systém na správu a ochranu majetku. Mé služby jsou nastavené tak, aby si každý klient dokázal vybrat a našel si službu, která mu bude zrovna nejvíce vyhovovat. Zakládám si na dlouhodobosti spolupráce a kvalitním servisním poradenství. Pro své klienty poskytuji 4 služby:  

- Konzultace: Tato služba je vhodná pro všechny kteří:

  • chtějí nezávislý názor na nabídku od nějaké instituce či poradce či prodejce
  • chtějí nezávislý názor na uzavřené smlouvy/produkty
  • chtějí konzultovat přípravu na budoucí koupi nemovitosti či jiného majetku
  • chtějí konzultovat své investiční portfolio či portfolio navrhnuté od někoho jiného
  • chtějí se pobavit na téma investic a investování
  • konzultovat a připravit rentiérský plán včetně modelace pasivního příjmu

Výhodou této služby je 100% nezávislost, jelikož já budu placen od vás za hodinovou sazbu, ale nebudu placen od žádné instituce, takže z mé strany při využití této služby nedojde ani k uzavření žádného produktu.

- Zprostředkování: Spolupracuji s většinou institucí na trhu, takže pro každý váš požadavek připravím srovnání a porovnání institucí mezi sebou včetně podmínek, abych vám mohl výsledný návrh srovnat s konkurencí a vy věděli a měli jistotu, že tento produkt odpovídá právě vašim potřebám. U této služby je podstatná úvodní schůzka, na které od vás získám podstatné informace, které budou pro mě stěžejní při výběru konkrétních produktů a institucí.  Pro veškeré klienty (fyzické i právnické osoby) poskytuji zprostředkování produktů z oblastí: INVESTICE, POJIŠTĚNÍ, ÚVĚRY, SPOŘENÍ, MĚNOVÉ KONVERZE Vytvoření investičního plánu včetně plánu budoucí renty (pasivní příjem).

- Wealth services: U mě je na 1. místě klient, a proto jsem vytvořil tuto službu pro všechny, kteří nechtějí jen obyčejný "prodej či finanční poradenství". Tato služba je pro všechny klienty, kteří chtějí abych se o ně aktivně a pravidelně staral, a také je vzdělával v oblasti financí. Služba Wealth Services je nadstandardní majetkové poradenství, které klientovi přináší mnoho výhod nad rámec běžného poradenství. Přes vzdělávání, členskou - slevovou kartičku, výroční schůzky, rebalancování investičního portfolia, atd...

- Vzdělávání: Připravím pro vás přednášku, workshop, debatu či kurz na jakékoliv téma z oblasti financí, tak aby pro vás měla co největší přínos a pro posluchače byly informace stručné, jasné, uchopitelné a použitelné do praxe. Vzdělávání je sice má vášeň, ale neustále jsem aktivní podnikatel a poradce v oblasti financí, takže věřím, že toto spojení je velikým přínosem, jelikož dokáži předat podstatné a žádané informace z praxe. Setkání probíhají on-line či osobně. Místo působení celá ČR.  

Bc. Petr Němec - Privátní investiční poradce & lektor investičních znalostí a dovedností  pro ČR
sídlo společnosti

Bc. Petr Němec - Privátní investiční poradce & lektor investičních znalostí a dovedností pro ČR
Nešverova 693/1
77900 Olomouc

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři