« Zpět na výpis členů

SAFETY PRO s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Společnost SAFETY PRO s.r.o. byla založena dne 8. 1. 2009, jako společnost zaměřující se především na oblast BOZP a PO a technický dozor staveb. Postupným vývojem a růstem společnosti v průběhu let přibývaly k těmto činnostem i další. V současné době spadá mezi naše hlavní činnosti technický dozor stavebníka, BOZP a PO, geotechnika a geologie a projekční činnost.

Život a zdraví je u každého jedince nejdůležitější a nenahraditelné, proto je nutné provést všechna opatření k tomu, aby bylo zabráněno ztrátě života nebo poškození zdraví. Nedílnou součástí naší práce je také dohled a sledování kvality při přípravě a realizaci Vašich staveb.

Tyto základní povinnosti si musí uvědomit každý investor, zaměstnavatel i zaměstnanec. Z tohoto důvodu naše společnost nabízí komplexní služby, které Vám zajistí splnění často náročných legislativních požadavků

Menu