« Zpět na výpis členů

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Čištění a monitoring kanalizace, čištění vodohospodářských děl a odsávání tekutých či sypkých materiálů pomocí sacích bagrů ADR. Pracujeme jak pro ty největší (správci vodohospodářskýh děl, těžký průmysl, továrny) po fyzické osoby - čištění ucpaných vnitřních odpadů.

V současné době patříme k největším firmám, které provádí služby v oblasti čištění a monitorování kanalizace, práce sacím bagrem nebo odvoz nebezpečného odpadu cisternou – ADR a to jak v České, tak i Slovenské republice.

Naší hlavní činností je čištění a monitorování kanalizačního potrubí od nejmenších průměrů (WC, vany, umyvadla, dřezy) až po velkoprofilovou kanalizaci maximálních rozměrů.  Nabízíme bezvýkopovou technologii opravy kanalizace krátkými sanačními vložkami od DN100 – DN800.

Samozřejmostí jsou pro nás profesionální výstupy monitorování s možným návrhem oprav.

Další významnou činností jsou práce sacími bagry, těmito stroji jsme schopni odsát a převést téměř jakýkoli odpad, který je možné sáním naložit. Nabízíme komplexní návrh řešení na likvidaci odpadů i s jejich uložením na vlastních skladovacích plochách.

Jako jediní disponujeme speciálními mobilními odlučovači ropných látek, tuků a kalů. Tyto stroje jsou z důvodu snížení nákladů našimi zákazníky vyhledávány.

Provádíme zkoušky těsnosti kanalizace a vodárenských nádrží (žumpy, jímky) a také měření tloušťky stěn nádrží a potrubí.

Naši práci nejlépe ocenily městské a obecní úřady, Vodovody a kanalizace, vojenské útvary, elektrárny, teplárny, uhelné doly a firmy od malých živnostníků až po velké giganty, včetně chemického průmyslu.

Menu