« Zpět na výpis členů

Správa železnic

SŽ zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

Správa železnic, státní organizace vznikla dne 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb.

Základním posláním SŽ je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.

SŽ zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

SŽ hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu.

SŽ je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení

Menu