« Zpět na výpis členů

Šternberské strojírny s.r.o.

Šternberské strojírny s.r.o. jsou strojírenský podnikem založeným v roce 1974 a privatizovaným v roce 1994. Společnost má vlastní výrobní program, který je zaměřen na dopravu a skladování sypkých hmot a zpracování biomasy, jak v potravinářském a zemědělském, tak ve zpracovatelském průmyslu. V rámci strojírenské činnosti společnost dodává laserové a plasmové výpalky, svařence a obrobky do hmotnosti 6t, nabízí možnost tryskání a lakování výrobků.

Mezi nejdůležitější výrobní technologie patří vysoce kvalitní výroba kompletních technologií na velkokapacitních silech, jejich servis a repasování. Dále to jsou pásové dopravníky, řetězové dopravníky tzv. redlery, šnekové dopravníky, elevátory, sušárny, míchačky a různé technologie posklizňových linek.

Společnost dodává a montuje technologické zařízení obilních sil, výrobny krmných směsí, posklizňové linky na obilniny a olejniny, kruhové rozdělovače.

A dále vyrábí a dodává ocelové a plastové zásobníky s nosnou konstrukcí.

Menu