« Zpět na výpis členů

Univerzita Palackého v Olomouci

Moderní vzdělávací instituce se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

Základní informace

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola. Byla založena již v 16. století, a je tedy nejstarší univerzitou na Moravě. Nyní je progresivní vzdělávací institucí a podle mezinárodních žebříčků jednou z nejkvalitnějších vysokých škol v zemi. Velmi dobře si vede i ve srovnání s prestižními zahraničními univerzitami. Dlouhodobě posiluje společenskou odpovědnost a podporuje environmentálně příznivé chování. K hlavním důvodům, proč studovat na „českém Oxfordu“, patří vysoká míra uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nadstandardní systém stipendií, široké možnosti zprostředkování studia v zahraničí, desítky studentských spolků, a hlavně genius loci Olomouce.

Prestiž a kvalita

Univerzita Palackého (UP) patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky evropské a světové úrovně. Hraje také důležitou regionální roli, je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a přispívá k hospodářskému, společenskému a kulturnímu růstu a rozvoji regionu.

Osm fakult UP zajišťuje přes 700 bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. V nabídce je prakticky vše od učitelství, tělesné výchovy a sportu či teologie přes humanitní, společenskovědní a uměnovědné programy až po přírodovědné, lékařské či zdravotnické obory. Kreditní systém studia je plně kompatibilní s evropským systémem ECTS. Olomoucká univerzita každoročně eviduje 25 až 28 tisíc zájemců o studium.

Poslání, hodnoty a vize

Olomoucká univerzita zapojuje studenty do všech oblastí výzkumu, snaží se kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru oborů. Spolupracuje s regionálními a globálními partnery a komunitami a přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti a k řadě inovací a vědeckých objevů, které se snaží také aplikovat v praxi. Podporuje své studenty prostřednictvím v Česku ojedinělého Nadačního fondu UP, do kterého po vzoru USA nebo Velké Británie přispívají nejen její absolventi. K univerzitním projektům mimořádného významu se řadí výzkumná centra, například Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Ústav molekulární a translační medicíny či Aplikační centrum BALUO.

Umístění Univerzity Palackého v Olomouci v mezinárodních žebříčcích (2019):

  • QS Emerging Europe and Central Asia Ranking: 46. místo
  • ARWU – Academic Ranking of World Universities: 501.–600. místo
  • THE World University Rankings: 601.–800. místo
  • U.S. News Best Global Universities Rankings: 519. místo
  • QS World University Rankings: 601.–650. místo

Více na webu UP zde.

 Historie

Univerzita Palackého je nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší univerzitou v České republice. Za datum vzniku olomoucké univerzity lze považovat 22. prosince 1573, kdy bylo tehdejší olomoucké jezuitské akademii přiznáno promoční právo. Vývoj univerzity v průběhu čtyř staletí reflektoval mezníky historie Evropy i českých zemí: třicetiletou válku, zrušení jezuitského řádu v roce 1773, revoluční rok 1848, vznik Československé republiky, německou okupaci Protektorátu Čechy a Morava či studentské demonstrace v revolučních letech.

 

Menu